Kom ihåg!

Ansökan skall vara registrerad senast:

15 januari för höstens resor
15 juli för vårens resor

Statligt resebidrag

Gotlands Idrottsförbund erhåller anslag för resor från Riksidrottsförbundet.

 1. GI-styrelsen fastställer årligen bidragens storlek med hänsyn till de medel som erhålles för resebidrag.
 2. GI fördelar resebidrag för bidragsberättigad resa till de föreningar och SDF som i laga tid inkommit med ansökan.
 3. Resebidragen utgår med olika belopp beroende på färdsätt; bidrag baserat på resa med båt, flyg och båt/flyg.
 4. Resebidrag för serieresor utgår med max följande antal deltagare inkl ledare:

  Badminton 10 Handboll 16
  Bangolf 8 Innebandy 22
  Basketboll 14 Ishockey 24
  Bordtennis 7 Motocross 6
  Bowling 12 Ridsport 6
  Dykport 10 Speedway 9
  Fotboll 18 Tennis 5
  Friidrott 14 Volleyboll 14
  Golf 7
 5. Som bidragsberättigad resa gäller följande:

  • Resor för deltagande i seriespel till vilket lag kvalificerat sig enligt SF:s tävlingsbestämmelser.
  • Resor för deltagande i A-SM, Junior-SM och Ungdoms-SM.
  • Resor för deltagande i tävlingar enligt respektive SDF:s rekommendationer.

 6. Bidrag kan beviljas från 12 år och uppåt.
 7. Ansökan om bidrag sker två gånger per år, dels den 15 januari (andra halvårets resor) och dels den 15 juli (första halvårets resor).
 8. Resebidragen utbetalas till föreningar och SDF senast den 31 mars respektive 30 september.
 9. Vid varje redovisningstillfälle kommer minst tre föreningar att uttagas för kontroll.
(Antagna av SDF Ordförandekonferens 1997-11-03 och GI-styrelsen 1997-11-10. Rev 2005-05-09 GI-styrelsen)

Regionalt resestöd

Utdrag ur Region Gotland bidragsbestämmelser:

1.3. Vem kan få stöd
Föreningen/organisationen ska
 1. Vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte.
 2. Ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (undantag distriktsorganisationer och stiftelser.
 3. Följa antagna skriftliga stadgar.
 4. Ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer; revisor ska vara myndig.
 5. Inneha plusgiro- eller bankgirokonto alternativt bankkonto

Stöd ges inte för tävlingsverksamhet där totalisatorspel, vadhållning eller liknande förekommer.

2.4 Resestöd

För åldersgruppen 12-20 år kan stöd beviljas för genomförda resor utanför Gotland, relevanta för föreningens huvudsyfte. Minst 10 godkända sammankomster per år krävs för att få söka resestöd.

---

Utbetalning av regionalt resestöd sker tidigast 30 april och 31 oktober.

(bestämmelserna i sin helhet finns att hämta på Kultur- och fritidskontoret eller på www.gotland.se/kulturfritid)